Produktpresentationer

Hammarprodukter använder sig av filmer vi producerat både vid kundträffar och på hemsidan. Om du på deras hemsida klickar på Fågelskydd ser du exempel på en film lätt kan förklara en annorlunda produkt.

Allmogesnickerier har på sin hemsida beskrivande filmer under respektive produkt men har även alla filmer samlade på en filmsida.

Thenanders Rör säljer och installerar olika sorters värmesystem. Det är många aspekter som de skall informera om och detta gör det med hjälp av film. Det kan röra sig om bergvärme, sjövärme eller som här jordvärme som installeras i Nås.

Hinz använder sig av film för att visa hur avancerade Palfingerkranar fungerar. T.ex. en skogskran i norr.