Borgströms Bild & Video har mera än 30 års erfarenhet av videoproduktion.

Borgströms Bild & Video AB grundades redan på 70-talet. Från början var verksamheten inriktad mot stillbildsfotografering, men under 80-talet tog videoproduktionen överhand för att nu utgöra huvuddelen av bolagets verksamhet. Vi inser vikten av att hela tiden hänga med i utvecklingen, och kan därför lova att vi använder oss av senast tillgängliga teknik. Våra kunder finns i de flesta branscher, med tyngdpunkt på industriverksamhet. Vi har under en lång period haft statligt upphandlingsavtal med Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen och Trafikverket. Vi har egna, mycket ändamålsenliga lokaler för inspelning och redigering.